Lund
University
CATalogue

- Lunds universitets person- och adresskatalog
In English

 

Lucat är Lunds universitets person- och adresskatalog på Internet. Här finner man all personal vid universitetet, doktorander, lärare, administrativ personal etc. I Lucat kan du också söka efter institutioner, avdelningar och enheter.

 


Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund.
Telefon: 046-222 00 00 (vx), Fax: 046-222 12 95
Ansvarig utgivare: John Westerlund.
webbmaster